5 triết lý giảng dạy Tree House

5P – 5 TRIẾT LÝ CHUẨN HÀ LAN CỦA TREE HOUSE

Philosophy 1: Tôn trọng trẻ – mỗi trẻ là một cá thể khác biệt

Mỗi trẻ là một cá thể riêng với những điểm mạnh, tính cách khác nhau. Tại Tree House, chúng tôi tôn trọng sự khác biệt này vì chúng tôi tin rằng trẻ nào cũng có những điểm ưu tú, những tiềm năng khác nhau và khác biệt tạo nên sự đa dạng.

Philosophy 2: Học thông qua các hoạt động trải nghiệm

Tree House luôn tập trung sự phát triển về thể chất, tinh thần của trẻ, giúp trẻ dễ tiếp cận, hòa nhập cộng đồng bằng các hoạt động ngoại khóa thay cho việc giao bài tập về nhà hay ép trẻ học một cách máy móc.

Philosophy 3: Chú trọng sự phát triển toàn diện cho trẻ

Chúng tôi coi trọng việc phát triển toàn diện cho học sinh về cả nhận thức, cảm xúc, thể chất và các hoạt động xã hội.

Philosophy 4: Giáo viên có trình độ & nhân cách

Tree House lựa chọn rất khắc khe khâu đầu vào đối với trình độ & nhân cách của mỗi giáo viên để đảm bảo các con được sống & học trong môi trường tốt nhất.

Philosophy 5: Không chú trọng vào so sánh thành tích

Tree House luôn hướng đến việc giúp các con phát triển tất cả kỹ năng thay vì phải tập trung vào các kì thi tiêu chuẩn. Thông qua các chương trình ngoại khoá các con sẽ phát triển đều, vui và toàn diện.

Tin tức và sự kiện TREE HOUSE

Cảm nhận của phụ huynh về Tree House

x"